Barteravtale

Barteravtale, eller bytteavtale, er en smart måte for firmaer å drive forretninger med hverandre på, uten at det er penger med i bildet.

Et eksempel på en barteravtale er at f.eks. to mediehus stiller annonseplass eller reklametid til rådighet for hverandre- Eller det kan være en designer som hjelper en webutvikler med designarbeid, mot at han får hjelp til programmering på sine egne nett-prosjekter.

Skatteetaten krever at det betales merverdiavgift på verdien av slike byttehandler. Verdien av avtalen skal framgå av avtale mellom partene, og det skal utstedes fakturaer på den avtalte verdien.

Mange store kontrakter gjøres på denne måten i næringslivet, og i tillegg til å dra inn penger til statskassa, bidrar innrapporteringen til at Statistisk sentralbyrå får riktige tall for verdiskapningen i samfunnet, brutto nasjonalprodukt (BNP).

Hvis du skal bytte en tjeneste eller vare, kan du utstede en faktura eller kontantfaktura på verdien. Du sender en faktura på f.eks. kr 6000 + MVA, og den andre parten gjør det samme tilbake. Hver av dere innberetter momsen som vanlig. Selve transaksjonen går regnskapsmessig i null.

Det trenger ikke å være noen fysisk utveksling av penger mellom firmaene.