Fakturerbar tid

Når du priser et oppdrag eller setter en timepris, må du ta hensyn til hvor stor prosentandel av faktisk brukt tid som er fakturerbar.

Det er ikke normalt å fakturere tid som går med til kundemøter, e-postkommunikasjon, skriving av kontrakt, fakturering, osv. Ofte går det med en del tid til salgsarbeid før du får jobben.

Hvis du f.eks ser at du må bruke 3 timer for å selge inn et oppdrag som har en størrelse på 7 fakturerbare timer, så er det bare 70 prosent av faktisk brukt tid som er fakturerbar.

Snakker vi derimot om et oppdrag som tar 1 time å administrere og har 9 fakturerbare timer, er 90 prosent av tida fakturerbar.

Du kan sette en lavere timepris på oppdrag som har 90 prosent fakturerbar tid, og likevel tjene mer enn på oppdrag der denne prosenten er lavere.