Indre pris

Din indre pris er den laveste betalingen du er villig til å akseptere for et oppdrag. Den er et prisgulv du ikke går ut med til oppdragsgiver.

Hva er så forskjellen på en prosjektpris og en indre pris?

Det er en indre pris innebygd i alle prosjektpriser, selv om totalprisen er høyere. Sitter du på kontoret hos oppdragsgiveren og må si ja eller nei til et oppdrag der og da, er det viktig å ha satt seg en indre pris. Får du ikke minimumsprisen du har satt deg, bør du takke høflig nei til jobben.

Når du setter deg ned og lager en prosjektpris må du i tillegg til den indre prisen for dette prosjektet også gi deg selv rom for at ting tar mer tid enn beregnet. Kanskje kunden var treg, eller jobben var vanskeligere enn du trodde. Målet med å ha en ekstra buffer i prisen er at hvis mye går på tverke, får du fremdeles din indre pris for tida du har jobbet.

Går alt som smurt, får du en ekstrabonus i form av frigjort tid du kan bruke på andre ting.

Elementer i din indre pris

Innbakt i din indre pris ligger alltid nullpunkt-prisen, som er den nedstrippede varianten av den ferdige timeprisen du får ved å bruke timepriskalkulatoren.

På toppen av en nullpunkt-pris, som er det firmaet ditt må ha for å gå i null når utgifter er betalt, legger du på fortjeneste. Denne ferdige timeprisen tar imidlertid ikke hensyn til de uhåndgripelige sidene ved oppdraget. Dette kan f.eks. være hvor etterspurt du er for denne typen jobb, hvor stort budsjett oppdragsgiveren har, hva som er bransjestandard, osv. Det er derfor opp til deg selv å justere profittmarginen opp eller ned, slik at prisen du har i hodet når du forhandler med kunden står i forhold til oppdraget og omstendighetene rundt det.

Marginen mellom nullpunktet og din indre pris kan være mindre ved langtidsoppdrag, siden dette gir mer stabilitet og økonomisk sikkerhet. Den kan settes høyere for nye kunder enn for faste kunder. Du kan sette den høyere på jobber du egentlig ikke har så lyst på, men bare gjør for pengenes skyld.

Marginen bør også være høyere hvis jobben innebærer kvelds-, natt- eller helgearbeid, eller fravær fra hjem og familie. Disse eksemplene er bare noen av faktorene som påvirker prisene.

Det viktigste når det gjelder din indre pris kan oppsummeres slik:

  • At du vurderer alle sider ved oppdraget
  • At du ber om å få betalt det du synes du er verdt
  • At du ber om å få betalt det du er fornøyd med
  • At du får det du trenger for å sitte igjen med et overskudd etter at levekostnadene dine er betalt