Leveringstidsramme

Hvor lang tid du har på deg, fra du signerer kontrakten til du må ha arbeidet klart, bør ha direkte innvirkning på prisen du fakturerer.

Billig, raskt, godt er tre grunnelementer i et pristilbud, som alle har innvirkning på eller lar seg påvirke av tidsperspektivet.

Du kan bruke de tre ordene for å anslå hvor høyt eller lavt i prisrammen du bør legge deg. La kunden velge hvilke to ord som passer best. Det fine med denne modellen er at den tar hensyn til kundens behov, og snakker et språk alle skjønner:

  • RASKT + GODT: Dyrere
  • GODT + BILLIG: Lengre leveringstid
  • BILLIG + RASKT: Lavere kvalitet/enklere løsninger

Forutsetningen er at du har tid og kapasitet til å jobbe raskt hvis oppdragsgiver ønsker det. Uansett kan metoden etablere et godt utgangspunkt for videre forhandlinger, basert på forutsetningene du legger til grunn.

En selvstendig næringsdrivendes fremste kapital er tid, så det er naturlig at tid er en viktig faktor for prisforhandlinger.