Lisensprising

Målet med en lisensavtale er at kjøper og selger avtaler nøyaktig hva du som opphavsperson skal beholde av rettigheter til arbeidene du leverer, og hva det koster å kjøpe eller leie rettighetene.

For illustrasjoner, tekst, foto, musikk eller annet kreativt arbeid du eier rettighetene til holder det ikke med en timepris. Du må ta med i betraktningen hvilke bruks- og reproduksjonsrettigheter du selger til kunden. Ordet lisens brukes ofte for å beskrive avtalen om hvilke rettigheter som skal gjelde.

En tommelfingerregel for rettighetsbaserte varer og tjenester er at jo mer du gir fra deg, desto høyere blir prisen.

Regulerer bruken

En brukslisens overdrar en midlertidig rett til å la kreativiteten og ferdighetene dine utnyttes i en kommersiell sammenheng. Det vil si at lisenstakeren (kjøperen av lisensrettighetene) ønsker å bruke arbeidet ditt i en kommersiell sammenheng, til å generere profitt. Du skal derfor ha din del av kaka.

Lisensen indikerer ikke bare materialets verdi. Like viktig for deg som rettighetshaver er det at den regulerer og begrenser hvordan arbeidet ditt brukes. Et velkjent eksempel på en lisens kommer fra iTunes. Du har kjøpt en begrenset lisens som gir deg lov til å høre på musikkfilen, men ikke gir deg eierrettigheter til musikken. Du kan derfor ikke dele den med andre eller selge den videre.

En lisensavtale mellom deg og kjøperen kan f.eks. begrense følgende faktorer:

  • Bruk: Hva verket kan og skal brukes til, på hvilken måte og i hvilken kontekst. Jo mer eksklusivt formål og jo flere bruksmåter, desto høyere pris.
  • Medium: Ett eller flere medier? Hvilke?
  • Omfang: Opplagsstørrelse, antall produserte enheter, el. l.
  • Varighet og frekvens: Hvor lenge og ofte skal arbeidet kunne brukes? Én gang? Ett år? To ganger i måneden i en periode på fem år?
  • Geografi: Finnmark, Norge, Europa eller hele verden? Prisen øker i takt med avstanden/utstrekningen fra hjemmemarkedet ditt.
  • Eksklusivitet: Får lisenstakeren eneretten til materialet ditt i en viss tidsperiode? Jo mer eksklusiv rett, desto høyere pris.

Summen av disse opplysningene vurderes for å finne riktig pris. Du rådes til å alltid beholde så mange rettigheter du kan, i forhold til hva som er praktisk mulig å administrere for deg selv og for kunden.

En lisensavtale kan gå inn som en del av en todelt kontrakt, der den første delen er en vanlig oppdragskontrakt (hva som skal utarbeides, hva det koster, når det skal leveres), mens del to tar for seg lisensvilkårene.

100% «sell out»

Alle interesseorganisasjoner for kreative yrker advarer mot å selge samtlige økonomiske rettigheter til det du lager. Sagt på en annen måte betyr dette å la kunden ta full kontroll over arbeidet ditt, slik at det kan modifiseres og utnyttes fritt i alle sammenhenger, over hele verden og til ethvert formål.

Å ta oppdrag som du vet du gir fra deg rettighetene til kalles av amerikanerne for «work for hire». Et begrep som klinger svært dårlig i kreative miljøer verden over.

Referansen til å gi fra seg pensjonen blir ofte brukt, fordi det for eksempel blir umulig for deg å få del i inntektene hvis et av dine arbeider skulle bli spesielt lukrativt i framtida. Se for deg at du skrev Kaptein Sabeltann-sangene, men solgte alle rettighetene for noen skarve gullmynter…