Lønnsvekst

Den generelle lønnsveksten i samfunnet er en viktig faktor som virker inn på prisen du bør fakturere. I tillegg må du ta hensyn til lønnsveksten i din bransje. Den er kanskje høyere enn gjennomsnittet.

Det er vanlig å justere prisene for inflasjon og lønnsvekst hvert år.

Konsumprisindeksen, som er utgangspunktet for hvor høy inflasjon vi har i Norge, omfatter varer som f.eks. flyreiser og elektronikk, som er blitt betraktelig billigere de siste tiårene. Dette demper inflasjonen.

Lønnsøkningen har imidlertid gått raskere enn den generelle prisstigningen. Når du skal fastsette en timepris, er det derfor mest aktuelt å se på lønnsveksten generelt, og på lønnsveksten i din egen bransje spesielt.