Krav om priser på nettstedet ditt

I et velment, men corny forsøk på å gjøre livet bedre for forbrukere, har staten bestemt at alle som selger varer og tjenester til privatpersoner må publisere prisene sine på nett.

For alle de som lurer på hvordan de skal klare dette når prisene er helt avhengige av oppdraget, så kan vi opplyse om at det ikke virker helt som departementet er så sikre på hvordan dette skulle løses heller. Men i grove trekk gjelder det å vise hvordan du regner ut prisen, slik at altså timeprisen må oppgis hvis det er denne du legger til grunn. Det er bare de som har nettsider som plikter å opplyse om prisene sine. Overtredelser kan føre til advarsler og andre represalier fra staten.

Les mer om den nye prisopplysningsforskriften på Conta Faktura sine sider.

Publisert 06.03. 2013