Prisøkning

Det er vanlig å justere opp priser på et fast tidspunkt hvert år, eller hvis det skjer noe ekstraordinært i bransjen din eller i samfunnet forøvrig.

Du kan i et par andre artikler lese om hvordan du bør justere prisene for inflasjon og lønnsvekst. I tillegg må du stadig justere priser i forhold til din egen utvikling og status som utøver, jamfør det du kan lese om i Faktorer som påvirker priser.

1. januar er en vanlig dato for å øke prisene. Har du faste kunder må du varsle dem i forveien. Gir du god frist er det lettere å få aksept. For løpende kontrakter, leieavtaler eller abonnementer der det er oppsigelsestid, er det vanlig å kontraktfeste hvordan prisøkningen skal varsles og hvor stor den skal være.

I noen tilfeller kan du vurdere å øke prisen i lavere takt for gode, faste kunder, i motsetning til nye og kortsiktige kunder som du kanskje bør ta mer betalt fra. Grunnprisen du går ut fra, timeprisen som danner grunnlaget for break-even-prisen din, må alltid øke i takt med prisutviklingen i samfunnet ellers. Hvis ikke krymper årsresultatet og kjøpekraften i firmaet ditt.

Hvis kundene synes du blir for dyr, er det i mange tilfeller på tide å skille lag med dem. Noen kunder vokser man fra, det er helt normalt. Men du kan selvfølgelig gi dem spesialpriser hvis du ønsker å beholde kundeforholdet.

I tillegg til grunnprisjusteringen må du ta høyde for om det er en evt. brattere utvikling i bransjen din enn ellers, og forhold som gjør deg som utøver mer attraktiv, som nevnt over.