Velkommen til Prisskolen

Slik bruker du timeprisen

Oppslagsbilde Prisskolen

Timeprisen er nyttig som bakgrunnsinformasjon, og påvirkes av mange faktorer. Men det er ikke nødvendig å bruke den slavisk.

LES VIDERE →

Prisforhandlinger

Tips om prisforhandlinger

Det sier seg selv at du bør ha din laveste pris klar for deg før du går til forhandlingsbordet. Men hvilke andre ting må du huske på? Her er en rekke tips, hentet fra Frilansboka.

LES VIDERE →

Prosjektpriser

Hvorfor er prosjektpris smart?

Timepris frarøver deg muligheten til å plusse på for variable faktorer som betingelser, rettigheter og hvem kunden er. Derfor bør du bruke prosjektpris.

LES VIDERE →

Faktorer som virker inn

Faktorer som virker inn på prisen

Det er en rekke elementer som har innvirkning på hvordan du bør fastsette prisen. Noen er ganske subtile. Har du tenkt på at årstid og leveringsfrist kan virke inn på hvor mye du kan kreve?

LES VIDERE →

Lisensprising for rettighetsbelagte sluttprodukter

Lisenser brukes ikke bare for popmusikk og Playstation-spill, men også for arbeider frilansere lager, for eksempel. Målet er at partene vet hva du som opphavsperson skal beholde av rettigheter til arbeidet du leverer, og hva det koster å kjøpe/leie bruksrettighetene.

LES VIDERE →

Husk å regne med ikke-fakturerbar tid

Når du priser et oppdrag eller setter en timepris, må du ta hensyn til hvor stor prosentandel av faktisk brukt tid du kan kreve betaling for. Møter, kommunikasjon og regnskap er det vanlig å ikke fakturere, men det bør likevel bakes inn i totalprisen.

LES VIDERE →

Tidsfaktoren

Tid er en selvstendig næringsdrivendes viktigste ressurs. Derfor har alt arbeid du gjør en tidsfaktor som er vesentlig å ta med i regnestykket.

LES VIDERE →

Bytteavtaler skal faktureres

Barteravtale, eller bytteavtale, er meget vanlig i næringslivet. Husk å sende faktura og betale MVA, selv om det ikke er penger med i bildet.

LES VIDERE →

Finn din indre pris

Når du skal forhandle med en oppdragsgiver er det viktig å sette grenser. En indre pris hjelper deg til å ikke selge deg for billig.

LES VIDERE →

Vit hvor nullpunktet ligger

Nullpunktet er viktig å ha klart for seg for å vite når du går i tap, og når du begynner å generere profitt.

LES VIDERE →

Husk å justere for inflasjon

Det er lett å utsette, men ta en årlig gjennomgang av prisene dine og juster opp i forhold til inflasjon og lønnsøkning.

LES VIDERE →

Raskt, godt og billig?

Hvor lang tid du har på deg til å gjøre en jobb virker inn på prisen. Jo raskere du er nødt til å jobbe, desto dyrere bør det være.

LES VIDERE →

Slik lager du en priskalkyle

Hvis ikke alle direkte og indirekte kostnader dekkes inn, smuldrer fortjenesten opp. Derfor bør du lære å lage priskalkyler.

LES VIDERE →

Royalty som betalingform

Prosenter av fremtidig salg kan være en lukrativ måte for musikere, illustratører og andre å ta seg betalt. Lær hvordan en royaltyavtale virker.

LES VIDERE →

Selg mer med pakkepriser

Greier du å pakke tjenester eller produkter sammen på en smart måte, er sjansene store for at du får solgt mer enn ellers.

LES VIDERE →

Tidspunktet virker inn

Høysesong? Stor etterspørsel? Tilbud og etterspørsel virker inn på alle markeder, også det markedet du jobber i.

LES VIDERE →

Bruk prisen til å sile kunder

En bevisst prispolitikk kan brukes til å sile potensielt gode kunder fra de mindre attraktive.

LES VIDERE →

La prisene øke jevnt

Det er vanlig å justere opp priser på et fast tidspunkt hvert år, eller hvis det skjer noe ekstraordinært i bransjen eller i samfunnet.

LES VIDERE →

Fordeler med langtidskontrakter

Derfor bør du overbevise kundene dine om at de vil tjene på å hyre deg inn for en lengre periode.

LES VIDERE →