Repeterende inntekt med langtidskontrakter

Skaff deg gjentakende inntekter og bedre arbeidsvilkår ved å selge prosjektene dine med langtidsperspektiv. I stedet for å fullføre jobben på kort tid.

Mange frilanseroppdrag er engangsjobber som fullføres til en bestemt tid. Du blir tildelt et prosjekt, gjør det ferdig, og får betalt. Etterpå kan det ta lang tid før kunden trenger tjenestene dine igjen.

Men hva med å inngå en slags retaineravtale der du får kontinuerlig betalt for tjenester som kan leveres jevnlig over et nærmere avtalt tidsperiode? Enten som et supplement til hovedjobben, eller som et løpende langtidsoppdrag som garanterer kunden at du er klar til å løse problemer for dem et visst antall timer i måneden?

Oppdrag over tid

Noen typer oppdrag egner seg ikke til å gjøres på noen få dager, og bør så langt som mulig spres ut over et lengre tidsrom. Nøkkelen er å overbevise kunden om at det er best å gjøre jobben trinnvis, og at du kan bruke kunnskapen din til å sørge for at produktet blir levert på best mulig måte over tid.

Dette kan for eksempel være rådgiving innenfor søkemotoroptimalisering og søkemotorannonsering, eller serviceavtaler i forbindelse med vedlikehold og oppdatering av nettsteder. Også journalister eller illustratører som har faste leveringer for publikasjoner, bør så langt det er mulig få signert en langtidsavtale som gjør det vanskelig å bare kutte dem ut før den avtalte perioden har løpt ut. Det samme gjelder for grafiske designere og alle andre som leverer tjenester til samme kunde med jevne intervaller.

Forskuddsbetaling eller etterfakturering

Retaineravtaler er hyppig brukt i USA. De forutsetter som regel at kunden forskuddsbetaler for et bestemt antall timer, og dermed reserverer frilanseren på hel- eller deltid i en periode. I Norge er det imidlertid vanligst å fakturere månedlig, etter hvert som tjenestene utføres.

Frilanseren må kunne garantere å være disponibel i det antallet timer per uke/måned kunden reserverer. En retaineravtale sikrer blant annet at kunden får frilanseren til å følge opp et langsiktig prosjekt.

Fordeler for kundene dine

  • Lettere å budsjettere utgifter
  • Timeprisen vil som regel bli lavere når man binder seg til et samarbeid over lengre tid
  • Man er sikret tid hos konsulenten

Fordeler for deg

I tillegg til å øke sannsynligheten for et bedre og tettere kundeforhold, vil en slik “kontinuitetsavtale” gi flere fordeler til deg som frilanser:

  • Fast inntekt over en lengre periode
  • Lettere å planlegge arbeidsdagene framover
  • Trenger ikke å bruke like mye energi på flere salg
  • Kan fokusere mer på selve tjenesten du tilbyr

Slik bør avtalen se ut

En langtidskontrakt bør være som alle andre kontrakter, men det er viktig å både spesifisere avtalens varighet og hvordan den kan fornyes. Dessuten bør dere inkludere en gjensidig oppsigelsestid, og  hva som skal skje hvis en av partene bryter avtalen uten å respektere oppsigelsestiden.

Alle endringer i avtales innhold, som for eksempel betaling/pris og antall timer per uke/måned, krever at avtalen revideres og signeres på nytt av partene. Eventuelt kan det lages et tillegg til den eksisterende kontrakten.