Royaltyavtaler

Royalty er en godtgjørelse for kommersiell utnyttelse av rettighetene til et åndsverk, f.eks. en roman eller en poplåt.

Betaling i form av royalty er en mye brukt måte å dele fremtidige inntekter mellom opphavspersonen og den som selger eller publiserer verket.

Den vanlige måten å honorere forfattere på er å gi et forskudd på royalty av boka. Royalty er en viss prosentsats av utsalgsprisen per solgte bok. Hvis boka seinere selger flere eksemplarer enn det som tilsvarer forskuddet, blir royalty etterbetalt i henhold til en kontraktfestet tidsplan.

En royaltyavtale må detaljspesifisere alle forholdene rundt utbetalingene som skal skje i fremtiden. Hvor stor skal prosenten være, hvordan og når skal pengene utbetales, hvem har ansvaret for å huske på utbetalingene, hvordan skal du som utøver få innsikt i tallene som ligger til grunn for utregningen, og hvor lenge skal avtalen løpe. Blant annet.

MVA-pliktig

Royalty er MVA-pliktig omsetning dersom rettighetsinnehaveren driver firma. Hvis foretaket ditt skal betale ut royalty er dette naturligvis en fradragsberettiget utgift i regnskapet.

Ville du vanligvis tatt et oppdrag for 20 000 kroner kan du, hvis dette er noe du brenner for og ønsker å delta i, skrive kontrakt på at jobben gjøres for 10 000 på forskudd, pluss en viss prosent (royalty) av framtidige inntekter.

Målet er at det skal lønne seg på sikt å ta risikoen ved å utsette en del av betalingen, så royalty må være høy nok til at du kan tjene mer enn restbeløpet. Det er unødvendig å si at du bør gå for en så stor forskuddsbetaling som mulig. Avtalen kan være ubegrenset eller ha et gulv og et tak for hvor mye du skal få, men det beste for deg er selvsagt at den er ubegrenset.

Hvis du er opphavsperson og mottar royalty fra gjenbruk eller royalty av litterære eller andre verk, blir du kun beskattet med 28 prosent skatt hvis opprinnelig utbetaling var utbetalt som lønn.

Har du uvanlig høye royaltyinntekter i år i forhold til de to foregående årene, kan du be skatteetaten om å fordele inntektene over tre år, hvis dette fører til lavere toppskatt. Dette gjelder «opphavsmenn til åndsverk», for eksempel en forfatter eller plateartist som har plutselig suksess. Man bør ha minst 25 prosent over normal inntekt. Gi beskjed til skatteetaten og send med vedlegg til selvangivelsen der du gjør krav på skattelovens paragraf 14-80: Utjevning av åndsverksinntekt.