Timefakturering

Når bør jeg fakturere timepris? Svar: Ikke ofte. Du går glipp av småkunder som ikke har råd til å betale så mye, og du går glipp av ekstragevinsten fra større kunder med god råd.

Du er ikke en vanlig lønnsarbeider (lenger). Timelønn straffer effektivitet. Det er et konsept som ikke er særlig kompatibelt med å være næringsdrivende.

Timepris gjør det vanskeligere å få betalt for administrasjon, kommunikasjon, møter, markedsføring og annet oppdraget fører med seg, men som vanligvis ikke kan faktureres. I en prosjektpris kan alt dette bakes inn.

Timepris frarøver deg muligheten til å plusse på for faktorene rundt oppdraget, betingelsene knyttet til det, og kundens trynefaktor.

Det siste høres kynisk ut, og det er det kanskje også, men ikke mindre enn i forretningslivet ellers. Du kan selvfølgelig få mer fra Louis Vuitton enn fra butikken på hjørnet, for samme type jobb.

Timepris fakturerer du kun av praktiske årsaker: Ekstratjenester, vedlikehold av nettsteder, løpende langtidskontrakter, i forbindelse med filmprosjekter og forestillinger, og oppdrag med uklare rammer og/eller uten klart definert sluttidspunkt. Det er vanlig å la hver påbegynte time telle som en hel time.